Olimpiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych

22 czerwca 2024r. na terenie naszego szkolnego boiska odbyła się I Olimpiada Młodzieżowych Drużyn Pożarniczych z terenu Powiatu Ostrowskiego. Organizatorem był Zarząd Powiatowy Związku OSP przy współudziale Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej. Natomiast rolę gospodarza pełniła nasza szkoła. Do rywalizacji przystąpiły 22 zespoły na 6 ocenianych punktach. Godnym podkreślenia jest to, że pomimo wakacji 9 naszych uczniów wspomagało organizatorów. Konkurencje były jak najbardziej na czasie, ponieważ dotyczyły współczesnych zagrożeń będących następstwem pożarów.

Podczas ceremonii rozpoczęcia i zakończenia obecny był pan Dyrektor Przemysław Zimniak, który wspólnie z organizatorami wręczał okolicznościowe medale, a na podsumowaniu także pani Wicedyrektor Iwona Wendt.

Koordynatorem przebiegu olimpiady z ramienia szkoły był pan Antoni Szczurek – nauczyciel edukacji pożarniczej.