Poczet sztandarowy na uroczystości patriotycznej

Poczet sztandarowy był obecny na uroczystości z okazji 232. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja, która odbyła się w ostrowskiej konkatedrze, gdzie odprawiono Mszę św. w intencji Ojczyzny i Miasta, a następnie złożono kwiaty pod pomnikiem kardynała Mieczysława Halki-Ledóchowskiego. Poczet sztandarowy godnie reprezentował III LO wraz z opiekunem panem Antonim Szczurkiem i dyrektorem szkoły Przemysławem Zimniakiem.