Podpisanie współpracy z Akademią Kaliską

Akademia Kaliska objęła patronat nad klasami biologiczno-chemicznymi w III LO. Porozumienie podpisali rektor uczelni prof. Andrzej Wojtyła oraz dyrektor szkoły Przemysław Zimniak.
Dzięki współpracy klasy biologiczno-chemiczne będą wspierane przez naukowców i dydaktyków uczelni zarówno podczas zajęć w szkole, jak i organizowanych na uczelni zajęć ćwiczeniowych i laboratoryjnych. Bliska współpraca III LO z Wydziałem Nauk o Zdrowiu Akademii Kaliskiej przyczyni się do jeszcze lepszego przygotowania uczniów do kontynuacji nauki na kierunkach medycznych, np. na wydziale lekarskim powstającym od nowego roku akademickiego w Akademii Kaliskiej. Każda ze stron wyznaczyła koordynatora współpracy, ze strony uczelni osobą odpowiedzialną będzie dr Katarzyna Juszczak, pracownik Wydziału Nauk o Zdrowiu, natomiast ze strony szkoły dr Jacek Pawłowski, nauczyciel biologii.
Współpraca szkoły z uczelnią jest ogromną szansą dla uczniów, gdyż dzisiejsza edukacja musi stawiać na praktykę, badania naukowe i rozszerzanie horyzontów myślowych we współpracy z uczelniami wyższymi. Współpraca ma również wpłynąć na doskonalenie praktycznych umiejętności dydaktycznych i interpersonalnych kadry szkoły – powiedział dyrektor III LO Przemysław Zimniak.