Podsumowanie konkursu OITiW

9 czerwca 2022 roku w siedzibie NOT – u w Warszawie odbyła się uroczystość wręczenia nagród Olimpiady Innowacji Technicznej i Wynalazczości. W olimpiadzie brała udział nasza uczennica Karolina Błaszczyk z klasy 1d. Wraz ze swoim zespołem wywalczyła 2 miejsce w kategorii „pomysł ekologiczny” tym samym zespół zdobył indeksy na wyższe uczelnie.

Gratulujemy.