Pożegnanie absolwentów 2023

Szczęśliwej drogi już czas, mapę życia w sercu masz… Słowa te towarzyszyły uroczystości pożegnania kolejnego rocznika absolwentów, które odbyło się w III LO 28 kwietnia 2023 r. W murach szkoły cztery lata spędziło pięć klas w szczególnym czasie. Jako pierwszy rocznik w reformie z ośmioklasową szkołą podstawową i czteroletnim liceum uczniowie dodatkowo zmagali się z pandemią i zdalnym nauczaniem, by wreszcie dumnie wyjść z progów III Liceum Ogólnokształcącego jako jego absolwenci.

Na piękną uroczystość pożegnania połączoną ze szkolnym ceremoniałem przybyli wszyscy uczniowie klas czwartych, nauczyciele, rodzice, zaproszeni goście, przedstawiciele młodszych klas. Pan Dyrektor Przemysław Zimniak podsumował cztery lata szkolne rocznika 2019/2023, wspominając jego liczne sukcesy, zasługi dla szkoły i środowiska lokalnego. Były podziękowania, przemówienia, przekazanie tableau oraz pamiątkowej tablicy do Alei Absolwentów Dyrekcji, ślubowanie absolwentów i część najważniejsza – wręczenie nagród, wyróżnień i świadectw ukończenia III LO oraz udzielenie absolutorium.

Do Księgi Honorowej Szkoły wpisane zostały: Zuzanna Andrzejak z klasy 4a – Primus Inter Pares, Paulina Czempik z 4b i Maria Kurdyła z 4b. Statuetki prymusów klas odebrali: 4a – Zuzanna Andrzejak, 4b – Iga Lizurej, 4c – Alicja Adamiak i Wiktoria Kurowska, 4d – Weronika Mielcarek, 4e – Iga Briese.

Pieczę nad przebiegiem uroczystości sprawowali: pan Antoni Szczurek – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa oraz pani Sylwia Szubert – nauczycielka języka polskiego.

Drodzy Absolwenci, życzymy Wam wszelkiej pomyślności w czasie egzaminów maturalnych oraz dalszych sukcesów w nauce i dorosłym życiu. Pamiętajcie, że zawsze będziecie częścią społeczności III LO!