Projekt “Z POWER-em do pracy!”

W załączniku znajdują się informacje dotyczące projektu “Z POWER-em do pracy!”, którego celem jest wzrost zatrudnienia i zmniejszenie barier związanych z wejściem na rynek 120 osób (w tym 66 K) w wieku 15-29 r. ż. biernych zawodowo lub bezrobotnych niezarejestrowanych w Powiatowych Urzędach Pracy (NEET), zamieszkałych, uczących się na terenie województwa wielopolskiego (w tym Ostrowa Wielkopolskiego), w okresie 01.01.2022 r. – 30.06.2023 r.

Załącznik

Informacje o projekcie