Przedmioty punktowane (2023/2024)

Informacja o przedmiotach wskazanych przez Dyrektora szkoły dla absolwentów szkoły podstawowej znajduje się w załączniku.


Załącznik

Przedmioty punktowane