Przewodniczący Rady Powiatu w murach III LO

W kwietniu odbyło się spotkanie klasy IId z Przewodniczącym Rady Powiatu Ostrowskiego panem Piotrem Walkowskim, który dokonał krótkiej charakterystyki naszego powiatu, omówił rolę i zadania realizowane przez władze samorządowe oraz przedstawił inwestycje wykonane na terenie powiatu ostrowskiego. Zachęcał również młodzież do aktywności i inicjatywy obywatelskiej oraz zgłaszania pomysłów mających na celu poprawę życia młodych mieszkańców powiatu.