Rocznicowy Apel

W dniu 22 grudnia 2022r. z inicjatywy Starostwa Powiatowego odbył się uroczysty apel związany  z kolejną rocznicą wybuchu Powstania Wielkopolskiego. Przed siedzibą Starostwa zgromadziła się młodzież zrzeszona w Młodzieżowych Drużynach Pożarniczych oraz drużynach harcerskich. Nasi uczniowie wyróżnili się w sposób szczególny, a mianowicie członkowie MDP (Cezary Uciechowski, Zofia Witczak, Karolina Binkowska) stanowili skład pocztu sztandarowego Zarządu Powiatowego OSP. Był też akcent indywidualny. Uczeń klasy 1a Jakub Horyza złożył stosowny meldunek w imieniu wszystkich zgromadzonych członków MDP Powiatu Ostrowskiego. Po rozpoczęciu apelu przez Starostę Pawła Rajskiego wszyscy uczestnicy otrzymali flagi symbolizujące Powstanie Wielkopolskie i przemaszerowali do sali obok konkatedry, gdzie po krótkiej lekcji historii była ciepła herbatka, słodkie drożdżówki i ciekawe rozmowy.

Naszą młodzież do apelu przygotował oraz opiekę sprawował pan Antoni Szczurek, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa i edukacji pożarniczej.