Rok szkolny 2022/2023 już za nami

Uroczyste zakończenie roku szkolnego 2022/2023 w III LO odbyło się w trzech turach w auli szkolnej. W pierwszej grupie prowadzeni przez Katarzynę Raczak z 3c i Macieja Cieplika z 3a spotkali się uczniowie klas trzecich z wychowawcami i Dyrekcją. Drugą grupę stanowiły klasy drugie, a prowadzącymi byli Laura Briese i Mikołaj Cieśliński z 2c. Jako ostatni pojawili się pierwszoklasiści z prowadzącymi Julią Matłoką i Jakubem Horyzą z 1a.
W każdej grupie w ramach ceremoniału ze szkolnym sztandarem świadectwo z rąk Pana Dyrektora Przemysława Zimniaka odebrali prymusi klas, w tym Primus inter pares, czyli uczeń z najwyższą średnią w szkole, w przemówieniach wyróżniono uczniów ze szczególnymi sukcesami na szczeblu ogólnopolskim, wojewódzkim i powiatowym, wręczono nagrody zwycięzcom – w kategorii klasowej i indywidualnej – Konkursu Rady Rodziców. Nie mogło też zabraknąć życzeń związanych z upragnionymi wakacjami. Na spotkaniu z klasami drugimi pożegnaliśmy pełniącą przez wiele lat funkcję szkolnej pielęgniarki – Panią Mariolę Zagórską, która przeszła na emeryturę.
Uroczystość uświetnił minikoncertem utworów Szopena uczeń klasy 1c – Jakub Adamczak, który jest laureatem wielu międzynarodowych konkursów pianistycznych.
Następnie w salach lekcyjnych uczniowie poszczególnych klas spotkali się z wychowawcami i odebrali świadectwa umożliwiające kontynuację nauki w klasie programowo wyższej.
Pieczę nad przebiegiem uroczystości sprawowali: pan Antoni Szczurek – nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa oraz pani Sylwia Szubert – nauczycielka języka polskiego.