Sędzia Anna Maria Wesołowska w III LO

5 października w murach naszej szkoły gościliśmy niezwykłą osobę – Sędzię Annę Marię Wesołowską, inicjatorkę edukacji prawnej młodzieży, autorkę wielu publikacji, a także osobowość telewizyjną znaną z emitowanych przez TVN programów „Sędzia Anna Maria Wesołowska” oraz  „Wesołowska i mediatorzy”.

Sędzia w toku swojej pracy obserwowała narastające zjawisko przestępczości wśród nieletnich oraz wzrost źródeł zagrożeń ich bezpieczeństwa. Postanowiła temu przeciwdziałać, stawiając na edukację prawną społeczeństwa. Stała się ambasadorem ogólnopolskiej kampanii społeczno – edukacyjnej „Bezpieczne dziecko dzięki edukacji prawnej”. Jest autorką wielu publikacji i felietonów skierowanych do młodzieży na temat prawa. Zainicjowała program uczestniczenia w rozprawach sądowych uczniów jako formy edukacji prawnej. Zachęca uczniów do tworzenia w szkole „kącików prawnych”, które mają za zadanie pomagać młodzieży w trudnych sytuacjach. Kładzie nacisk na uświadomienie młodym ludziom, że to, co czasami wydaje się niewinnym żartem, może mieć swój finał na sali sądowej.

Spotkania dedykowane były określonym odbiorcom: młodzieży, nauczycielom, rodzicom i  zaproszonym gościom, którzy na co dzień współpracują ze szkołą w zakresie profilaktyki.

Na zakończenie każdy miał możliwość zadania pytania, otrzymania autografu i zrobienia sobie pamiątkowej fotografii :).