Sieć współpracy i samokształcenia polonistów 👍

1 grudnia w naszym liceum odbyło się kolejne spotkanie nauczycieli w ramach sieci współpracy i samokształcenia polonistów szkół ponadpodstawowych powiatu ostrowskiego, która działa od roku szkolnego 2019/2020. Inicjatywa spotkań powstała w związku z wdrażaniem w szkołach średnich nowej podstawy programowej. Sieć gromadzi nauczycieli, którzy chcą rozwijać swój warsztat pracy, wymieniać się pomysłami na ciekawe i twórcze lekcje języka polskiego, szukać sposobów na nowe odczytania lektur szkolnych oraz lepsze przygotowanie uczniów do nowej matury w formule 2023, dzielić się dobrymi praktykami, szukać rozwiązań codziennych polonistycznych problemów.

Zajęcia przeprowadzi dr Małgorzata Juda-Mieloch z Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Kaliszu współpracująca z Instytutem Literatury, a udział biorą poloniści przede wszystkim II LO, III LO, IV LO, ZSE, ZST, CKU Przygodzice.