Ślubowanie edukacji pożarniczej

W dniu  22 listopada 2023r. w obecności zaproszonych  gości, rodziców oraz dyrektora szkoły Pana Przemysława Zimniaka odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów edukacji pożarniczej klasy pierwszej. Wszystko przebiegało zgodnie z ceremoniałem, którego głównym punktem było ślubowanie na sztandar. Po ślubowaniu druhny i druhowie otrzymali legitymacje członkowskie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej. Podczas uroczystości wręczono też odznaki MDP: złote, srebrne i brązowe. Ogółem otrzymało je 44 uczniów klas trzecich, drugich i pierwszych. Na zakończenie uroczystości odegrano Hymn Floriana, który profesjonalnie wykonała druhna Laura Briese z klasy 3c. W ślubowaniu wzięło 32 uczniów klas pierwszych. Ogółem MDP w III Liceum Ogólnokształcącym liczy 95 członków.

Osobami prowadzącymi byli: Gabrysia Krakowska i Mikołaj Cieśliński z klasy 3c.

Uczniów do ślubowania przygotował nauczyciel edukacji pożarniczej pan Antoni Szczurek.