Ślubowanie Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej

W dniu 14 grudnia po 2 letniej przerwie spowodowanej pandemią uczniowie edukacji pożarniczej złożyli ślubowanie. Uroczystość odbyła się w obecności Prezesa Zarządu Oddziału Powiatowego OSP, przedstawiciela Komendy Powiatowej PSP, Prezesa i Naczelnika OSP Bogufałów oraz Komendanta Miejskiego OSP Ostrów Wielkopolski, a także Pani Dyrektor Marii Tomalak. W ceremonii udział wzięli także rodzice, a nawet dziadkowie ślubujących uczniów. Po ślubowaniu druhny i druhowie otrzymali legitymacje członkowskie, a niektórzy z nich odznaki MDP. Część oficjalną rozpoczęto hymnem państwowym, a zakończono hymnem strażackim – Rycerze Floriana. Po krótkiej przerwie druhny zaprezentowały swoje umiejętności artystyczne.
Końcowym akordem uroczystości było obdarowanie przez Panią Dyrektor występującą młodzież drobnymi upominkami, a prowadzącemu uroczystość – panu Antoniemu Szczurkowi delegacja uczniów wręczyła duży bukiet pięknych kwiatów.