Śp. Wojciech Suszycki – Polonista, Dyrektor, Krajoznawca

Są tacy ludzie, którzy nigdy nie przestaną być dla nas ważni

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy, że 26 czerwca 2024 roku zmarł pan Wojciech Suszycki – wybitny pedagog i krajoznawca związany z III Liceum Ogólnokształcącym.

Ukończył Gimnazjum Męskie w Ostrowie Wielkopolskim, będąc klasowym kolegą Krzysztofa Komedy Trzcińskiego.

Po studiach polonistycznych po trzech latach pracy w Kaliszu, w 1956 roku zaczął uczyć języka polskiego w III LO. Od 1975 roku pełnił również funkcję wicedyrektora szkoły. Pracował tu aż do przejścia na emeryturę w 1986 roku, a nawet później, ale w mniejszym wymiarze godzin.

Współorganizował od 1957 roku Szkolne Koło Turystyki i Krajoznawstwa. Prowadził je przez 29 lat, przygotowując wiele wycieczek w roku szkolnym. Najaktywniejsi uczniowie w nagrodę uczestniczyli w letnich obozach wędrownych. Trasy wędrówek opracowywał zawsze sam profesor Suszycki, człowiek o niesamowitym darze wciągania młodzieży do klanu ludzi oddanych turystyce. Dla wielu z młodych turystyka stała się pasją na całe życie, a wspomnienia z letniej włóczęgi ożywają podczas spotkań po latach. Jego „Zielone Koszule” na lata wpisały się w krajobraz Ostrowa i okolic, a nawet Polski. Wojciech Suszycki był też czynnym i aktywnym członkiem oddziału PTTK w Ostrowie Wielkopolskim. Swój wolny czas zawsze poświęcał na wędrówki.

Za swoją działalność został uhonorowany w 2004 roku tytułem i statuetką Zasłużony Nauczyciel III LO. Jego żona Hanna była w III Liceum nauczycielką biologii i chemii. Oboje doczekali się upamiętnienia sali nr 44 ich imieniem w 2009 roku.

Rodzinie i najbliższym składamy wyrazy współczucia.