Strażacki obóz szkoleniowy

Zmagania obozowe w ostatnich dniach maja rozpoczęli uczniowie klas trzecich. Praktycznie realizowano zamierzenia zawarte w programie. Młodzież sprawnie przećwiczyła sztafetę oraz bojówkę strażacką. Na akwenie wodnym ośrodka Lido w Antoninie skorzystano także z łodzi ratunkowej będącej w dyspozycji miejscowej jednostki OSP. Oczywiście był też czas na relaks podczas gry w piłkę plażową i wspólnego ogniska. Na zakończenie były zajęcia w centrum powiadamiania o zagrożeniach pożarowych oraz pobyt na terenie pałacu książąt Radziwiłłów. Dla uczniów tych klas był to już ostatni obóz, który na pewno będą mile wspominać.

Jako organizator, mając na uwadze to, co miało miejsce w ciągu tych 3 lat wspólnego przebywania i szkolenia, stwierdzam, że byli oni i nadal są wspaniałym zespołem godnym do naśladowania dla młodszych. – mówi pan Antoni Szczurek, nauczyciel edukacji pożarniczej, jednocześnie dziękując uczniom za olbrzymie zaangażowanie.