Strażackie ślubowanie

Edukacja pożarnicza w III LO zawsze wzbudzała duże zainteresowanie wśród uczniów, a w szczególności tych rozpoczynających naukę w naszej szkole. Chęć uczestniczenia w zajęciach zadeklarowało 39 pierwszoklasistów. Bardzo ważnym wydarzeniem było ślubowanie w dniu 8 listopada 2022r. Uroczystość, w której wzięło udział 37 członków MDP klasy I oraz 25 członków MDP klasy II i III, zaszczycili swoją obecnością: dyrekcja szkoły, rodzice uczniów, a także zaproszeni goście: Prezes i Wiceprezes Zarządu Oddziału Powiatowego ZOSP, zastępca komendanta PSP, Prezes Zarządu WOPR oraz przedstawiciele OSP z terenu Powiatu Ostrowskiego. Po ceremonii ślubowania druhny i druhowie otrzymali legitymacje członkowskie oraz odznaki Młodzieżowej Drużyny Pożarniczej.

Na zakończenie części oficjalnej odegrano hymn strażacki – Hymn Floriana. Druhny i druhowie klas pierwszych oraz drugich zaprezentowali też swoje umiejętności sceniczne.

Uroczystość przygotował i prowadził pan Antoni Szczurek, nauczyciel edukacji pożarniczej.