Strzeleckie Mistrzostwa III LO

Po 3 miesiącach zmagań strzeleckich 10 czerwca zakończyły się mistrzostwa szkoły w strzelaniu z broni pneumatycznej. Zawodników oceniano zarówno w kategorii zespołowej, jak i indywidualnej. Na starcie stanęło 10 drużyn klasowych, natomiast do końca dotrwało tylko 7 zespołów. Ostateczne wyniki przedstawiają się w sposób następujący:

Kategoria zespołowa
I miejsce – zespół klasy 1c (Michał Sokaluk, Bartek Gawroński, Mikołaj Cieśliński)
II miejsce – zespół klasy 1b (Malwina Linka, Antonina Jurga, Oliwia Jędrzejak)
III miejsce – zespół klasy 2c (Nicola Dera, Franek Kaszyński, Oskar Grupa)

Kategoria indywidualna
I miejsce – Franek Kaszyński (2c)
II miejsce – ex aequo Malwina Linka (1b), Oleksandr Kovalchuk (1a)
III miejsce – ex aequo Michał Sokaluk (1c), Oliwier Piekarski (1a)

Stosowne dyplomy na podsumowaniu wręczyła pani Dyrektor Maria Tomalak.

Wszystkim uczestnikom należą się duże gratulacje. Zachęcamy do dalszego uczestnictwa.

Zawody zorganizował oraz czuwał nad ich bezpieczeństwem pan Antoni Szczurek, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.