Stypendium Prezesa Rady Ministrów dla Dominika

Dominik Rosik z klasy 3c otrzymał z rąk Dyrektora Szkoły, pana Przemysława Zimniaka w obecności wychowawczyni, pani Sylwii Szubert dyplom potwierdzający otrzymanie Stypendium Prezesa Rady Ministrów za najwyższą średnią w szkole w minionym roku szkolnym. Niewątpliwie jest to olbrzymie wyróżnienie i docenienie jego ciężkiej pracy, ale też wsparcie finansowe, które może wykorzystać na np. na rozwijanie swoich rozległych zainteresowań🧪🔬🏊‍♀️🏃.

Dominkowi serdecznie gratulujemy!💪