Stypendium Starosty Ostrowskiego

30 września 2022 r. uczniowie Naszej Szkoły z rąk Starosty Ostrowskiego Pawła Rajskiego odebrali Stypendium, któremu patronuje ks. Jan Kompałła. Była to już XI edycja. Co roku do stypendium z każdej szkoły średniej i placówki prowadzonej przez Powiat Ostrowski rekomendowani są utalentowani uczniowie, którzy oprócz tego, że osiągają bardzo dobre wyniki nauczania, zdobywają wysokie lokaty w olimpiadach, konkursach z różnych dziedzin na etapie wojewódzkim, krajowym i międzynarodowym. Wśród wyróżnionych znaleźli się:

Zuzanna Andrzejak, kl. 4A

Karol Błaszczak, kl. 3D

Gabriela Krakowska, kl. 2C

Jan Potaśniczak, kl. 3A

Natalia Śrama, kl. 3C

Oliwia Łukomska, kl. 3B (z ramienia Młodzieżowego Domu Kultury).

Wszystkim Stypendystom serdecznie gratulujemy! ?