Telefony poMOCY

W tym miejscu znajdziesz listę telefonów, pod którymi możesz uzyskać fachową pomoc w przypadku kryzysu emocjonalnego, psychicznego, depresji, przemocy, uzależnień itd. Skontaktuj się ze specjalistami, którzy pomogą Ci przebrnąć przez najtrudniejsze momenty.