Tworzymy miejsce z klimatem dla ludzi z pasją

W minionym tygodniu w murach Naszej Szkoły odbyło się posiedzenie Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Rady Powiatu Ostrowskiego pod przewodnictwem pani Sylwii Nowickiej. Podczas spotkania pani Dyrektor Maria Tomalak zapoznała członków Komisji z bieżącą pracą dydaktyczno – wychowawczą szkoły oraz jej osiągnięciami. Częścią spotkania było również obejrzenie bazy i wyposażenia szkoły, w szczególności wyremontowanych sal dydaktycznych, korytarzy szkolnych oraz krytej pływalni “Wodny Raj”. Dzięki środkom pozyskiwanym z Starostwa Powiatowego szkoła z roku na rok pięknieje i staje się przyjaznym miejscem nauki i pracy dla uczniów i nauczycieli – powiedziała dyrektor szkoły.
Szczególną uwagę członkowie Komisji zwrócili na nowo oddaną w szkole Eko-pracownię. Dzięki współpracy z Referatem Pozyskiwania Środków Zewnętrznych Starostwa Powiatowego szkoła pozyskała z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach realizacji projektu „Eko-pracownia” sprzęt pozwalający na prowadzenie zajęć laboratoryjnych dotyczących m.in.: odnawialnych źródeł energii. Całkowity koszt zakupionego sprzętu wyniósł ponad 82 tysiące złotych.
Dzięki zakupionym labdiscom, czyli przenośnym cyfrowym laboratoriom, możemy wykonywać pomiary także podczas zajęć terenowych. Zebrane dane uczniowie mogą zestawiać, porównywać i wyciągać wnioski. Czujniki pozwalają na pomiar pH, temperatury, wilgotności, natężenia dźwięku czy światła itp. Panele fotowoltaiczne, turbina wiatrowa, samochód na paliwo wodorowe to środki dydaktyczne, które z pewnością wykorzystamy podczas zajęć. Dzięki nim uczniowie poznają zasady działania nie tylko w teorii, ale przede wszystkim w praktyce. Lekcje dotyczące odnawialnych źródeł energii nabiorą zupełnie innego, nowoczesnego wymiaru i z pewnością zwiększą świadomość młodzieży z zakresu zmian klimatycznych. Mamy nadzieję, że pozwoli ona na racjonalne gospodarowanie zasobami, a także dbanie o piękno otaczającego nas środowiska i ochronę bioróżnorodności. – mówią pani Katarzyna Więcławik i pani Agnieszka Sobczak, nauczycielki w III LO.