Uczniowie III LO w Akademii Kaliskiej

12 listopada uczniowie edukacji pożarniczej uczestniczyli w zajęciach na terenie kaliskiej wyższej uczelni, jaką jest Akademia Kaliska. Po przybyciu na miejsce i powitaniu przez Panią Prodziekan zostali podzieleni na 3 grupy, w których mogli poznać, utrwalić oraz sami wykonywać pewne ćwiczenia. Miało to miejsce podczas ćwiczeń w pracowni chemicznej i zajęć z ratownictwa medycznego. Nie bez znaczenia były też zajęcia w gabinecie kosmetologii. Wszystko było ważne i istotne, ale przeprowadzona pielęgnacja dłoni przez studentki wydziału nauki o zdrowiu wzbudziła duże zainteresowanie nawet u chłopców. Godnym podkreślenia jest to, że pomimo dnia wolnego od zajęć dydaktycznych frekwencja dopisała i wszyscy wrócili z zajęć bardzo zadowoleni.

Zajęcia zorganizował nauczyciel edukacji pożarniczej pan Antoni Szczurek przy dużym wsparciu opiekunów: pani Anny Głodek i pana Tomasza Kaczorowskiego.