Uroczyste pożegnanie absolwentów

Piątek 26 maja 2024 roku był ostatnim dniem w szkole dla uczniów klas czwartych. Nie zasiedli oni jednak z ławkach szkolnych, ale w auli, gdzie odbyła się uroczystość pożegnania, a także udzielenie absolutorium, w wyniku którego 165 czwartoklasistów stało się absolwentami III Liceum Ogólnokształcącego. Teraz przed nimi jeszcze tylko matura i…. podróż w dorosłe życie.
Swoją obecnością uroczystość uświetnili: pan Rafał Luciński, Dyrektor Wydziału Edukacji Kultury i Sportu, pan Marek Czemplik, Przewodniczący Stowarzyszenia Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego, pan Marek Sztukowski, Przewodniczący Rady Rodziców przy III Liceum Ogólnokształcącym, a także Rodzice wyróżnionych uczniów. Gospodarzami gali byli: pan Przemysław Zimniak, Dyrektor III LO oraz pani Iwona Wendt, Wicedyrektor III LO, a także nauczyciele naszej szkoły.
Uczniom wręczono nie tylko świadectwa, statuetki, dyplomy i nagrody za wyniki w nauce, ale także za szczególne zaangażowanie w życie szkoły i środowiska, za osiągnięcia sportowe, a także aktywność w wolontariacie.
Nie zabrakło także akcentu muzycznego w wykonaniu szkolnego big-bandu składającego się z uczniów klas pierwszych, drugich i trzecich.