Współpraca III LO z UAM w Poznaniu

Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu objęły patronat nad klasami z rozszerzoną geografią w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim. Porozumienie podpisali: prorektor uczelni ds. studentów i kształcenia prof. dr hab. Joanna Wójcik, Dziekan Wydziału Nauk Geograficznych i Geologicznych prof. dr hab. Grzegorz Rachlewicz, Dziekan Wydziału Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej prof. dr hab. Paweł Churski oraz dyrektor III LO Przemysław Zimniak.

13 listopada 2023, w ramach współpracy, pierwsza z klas o profilu matematyczno-geograficznym wzięła udział w zajęciach na uczelni. Uczniowie 1A odwiedzili Muzeum Ziemi z unikalnymi zbiorami największych polskich meteorytów oraz kolekcjami minerałów i skamielin. Młodzi geografowie zwiedzili również cały Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu, poznając najważniejsze miejsca, słuchając ciekawostek o kierunkach studiów, wyjazdach, praktykach i wymianach studenckich, perspektywach zawodowych absolwenta wydziału, a nawet o planie zajęć czy strefach chilloutowych dla studentów.

Częścią wizyty był spacer po lapidarium, czyli ogrodzie skalnym zlokalizowanym obok budynku Instytutu Geologii – z działami: kamień w przyrodzie, w architekturze i rzeźbie, w budownictwie drogowym i kamień użytkowy. Na koniec, po wysłuchaniu ciekawostek o upadku meteorytu w północnej części Poznania 5 tysięcy lat temu, uczniowie pojechali na zajęcia terenowe do Rezerwatu Przyrody Meteoryt Morasko, gdzie obejrzeli kratery po upadku fragmentów meteorytu, które dzisiaj są wypełnione wodą, tworząc jeziora pochodzenia meteorytowego.

Koordynatorem współpracy III LO z UAM jest dyrektor szkoły, nauczyciel geografii – pan Przemysław Zimniak.