XX Jubileuszowe Forum Szkolne

Jubileuszowe XX Forum Szkolne, które odbyło się w miniony poniedziałek, stało się okazją do podsumowania tej niespotykanej współpracy ważnych organów szkoły. W organizacji Forum Szkolnego na przestrzeni minionych dziesięciu lat nie przeszkodziła nawet pandemia koronowirusa i zdalna praca szkoły. Z konieczności trzy spotkania odbyły się w wirtualnej przestrzeni. Dyrektor szkoły – Maria Tomalak w przygotowanej prezentacji multimedialnej przywołała tematy, daty, zdjęcia, ciekawe wspomnienia i różne refleksje związane z każdym, kolejnym Forum. Podczas spotkania w myśl przyjętego hasła Forum: Są dwie rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom: pierwsza to korzenie, druga to skrzydła”  H. Carter Jr.  przywołane zostały wszystkie elementy składające się na bogatą, pieczołowicie budowaną od 68 lat tradycję szkoły, która niewątpliwie daje naszym uczniom silne korzenie. Oczywiście podczas takiego wydarzenia nie mogło zabraknąć okolicznościowego tortu.

Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski są najważniejszymi organami szkoły, dzięki którym rozwijana jest demokracja w szkole, a demokratyczne metody kierowania szkołą: wzmacniają dyscyplinę, zachęcają do nauki, łagodzą konflikty, zwiększają konkurencyjność szkoły. Cieszę się, że tę cenną inicjatywę udało się realizować przez tak długi okres. Mogę śmiało powiedzieć, że spotkania w ramach Forum organizowane  dwa razy w roku przez ostatnie dziesięć lat wpisały się w bogatą tradycję naszej szkoły – powiedziała podczas Forum dyrektor szkoły.