Z wizytą w Senacie

Na zaproszenie Pani Senator Ewy Mateckiej po raz kolejny nasi uczniowie okazję wziąć udział w „Gadce senackiej”, czyli poprowadzonej przez młodzież pruszkowskiego Liceum im. Tomasza Zana debacie na temat charakteru relacji polsko-ukraińskich po wybuchu wojny w Ukrainie. Trzeba przyznać, że tym razem organizatorzy przygotowali się wyjątkowo solidnie. Uczniowie obok poruszających relacji młodych Ukraińców, którym udało się uciec przed wojną do Polski, wysłuchali inspirujących głosów panelowych ekspertów i zaproszonych gości, zyskując nowe spojrzenie na kwestię trudnej integracji dzieci i młodzieży ukraińskiej w społeczeństwie polskim. Czy to możliwe, że także wśród nas młodzi uchodźcy spotykają się z otwartą wrogością?… Na pewno ta wizyta w Senacie RP skłoniła wszystkich do refleksji, a wnioski i obserwacje z pewnością wypłyną na lekcjach już wkrótce.