Uczniowie

Podręczniki szkolne

Szkolny zestaw podręczników dopuszczonych w roku szkolnym 2024/2025 do użytku w III Liceum Ogólnokształcącym w Ostrowie Wielkopolskim (załączniki). Lista podręczników jest również dostępna w sekretariacie szkolnym. Załączniki: Zestaw podręczników 2024/2025 Szkolny Zestaw Programów Nauczania  

Mlegitymacja

W Naszej Szkole funkcjonuje mLegitymacja. Mogą się o nią starać wszyscy zainteresowani uczniowie. mLegitymacja jest „wydawana” jako dodatek do ważnej papierowej legitymacji. Za pomocą mLegitymacji potwierdzimy status ucznia podczas kontroli biletów czy zakładania karty w bibliotece. Będzie ona również podstawą do otrzymania przysługujących zniżek. Aby uruchomić mLegitymację uczniowie muszą posiadać telefon z systemem operacyjnym Android …

Mlegitymacja Read More »

Dodatkowa oferta edukacyjna

W ofercie mamy następujące zajęcia: edukacja pożarnicza, laboratorium biologiczno-chemiczne, kółko języka łacińskiego. EDUKACJA POŻARNICZA Zajęcia z Edukacji pożarniczej prowadzone są międzyoddziałowo dla wszystkich zainteresowanych uczniów, którzy planują w przyszłości studiować w Szkole Aspirantów Pożarnictwa, szkołach wojskowych, policyjnych oraz tych związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną mienia lub chcą zdobyć dodatkowe umiejętności przydatne w codziennym życiu …

Dodatkowa oferta edukacyjna Read More »

Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w III LO tworzy bardzo liczna grupa uczniów. Członkowie samorządu organizując imprezy okolicznościowe, zbiórki charytatywne, konkursy, dbając o wystrój szkoły mają niepowtarzalny wpływ na atmosferę panującą w szkole. Na początku roku szkolnego odbywa się debata przedwyborcza, na której kandydaci na przewodniczącego muszą zaprezentować swój program wyborczy. Następnie ustalamy plan pracy na kolejny rok …

Samorząd uczniowski Read More »

Gazetka szkolna

Dziennikarstwo wspiera rozwijanie zainteresowań uczniów: każdy artykuł to nowy temat, zachęta do zgłębienia konkretnego problemu, otwarcie na różne aspekty, a czasem poszerzenie posiadanej już wiedzy z danej dziedziny. Działalność w szkolnej gazecie rozwija postawę szacunku wobec pracy cudzej i własnej, a także rozwiązywania problemów w twórczy sposób, uczy organizacji własnego warsztatu pracy, odpowiedzialności za słowo, …

Gazetka szkolna Read More »

Stypendia

Wyjątkowo zdolni uczniowie mają możliwość ubiegać się o stypendium za wysokie wyniki w nauce lub wyróżniające osiągnięcia, dzięki któremu mogą spełniać swoje marzenia, rozwijać pasje i talenty. 1) Pomoc z Krajowego Funduszu na rzecz dzieci – stowarzyszenie nie udziela pomocy pieniężnej o charakterze socjalnym – nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i …

Stypendia Read More »

E-nauczanie Moodle

E-nauczanie to usługa elektroniczna oparta na popularnym systemie Moodle, umożliwiająca szeroko rozumiane kształcenie zdalne, odbywanie zaliczeń testów weryfikujących wiedzę oraz dostęp do wirtualnych laboratoriów. KLIKNIJ TUTAJ W CELU ZALOGOWANIA SIĘ I KORZYSTANIA Z MOODLE III LO