Nasze Liceum realizując funkcję dydaktyczną oraz wychowawczą współpracuje z różnymi instytucjami, których działalność może rozwijać zainteresowania uczniów oraz wspierać i wzbogacać pracę nauczycieli. Zakres współdziałania z określonymi instytucjami wynika z bieżących oraz przewidywanych potrzeb szkoły. Przede wszystkim zależy nam na budowaniu właściwych relacji z otoczeniem, aby zapewnić uczniom wszechstronny i pełny rozwój. Przyjęte formy i sposoby współpracy są bardzo różnorodne. Poniżej przedstawiamy najważniejsze instytucje i obszary:

 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Geografii Społeczno-Ekonomicznej i Gospodarki Przestrzennej oraz Wydział Nauk Geograficznych i Geologicznych,
 • Akademia Kaliska im. Prezydenta Stanisława Wojciechowskiego,
 • Uniwersytet Pedagogiczny im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie,
 • ÖSTERREICH INSTITUT WROCLAW, czyli Instytut Austriacki z siedzibą we Wrocławiu,
 • członkowstwo w sieci szkół RESA,
 • Dzienny Dom „Senior – Wigor” w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Hospicjum Św. Józefa w Ostrowie Wielkopolskim,
 • MUKS – Międzyszkolny Uczniowski Klub Sportowy w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Muzeum Miasta Ostrowa Wielkopolskiego,
 • Ochotnicza Straż Pożarna w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Powiatowa Straż Pożarna w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Ostrowskie Centrum Kultury,
 • Polski Czerwony Krzyż oddział w Ostrowie Wielkopolskim,
 • PTTK – Polskie Towarzystwo Turystyczno-Krajoznawcze oddział w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Stowarzyszenie Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Biblioteka Publiczna w Ostrowie Wielkopolskim,
 • Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Kaliszu,
 • PWSZ – Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Kaliszu,
 • Wyższa Szkoła Hotelarstwa i Gastronomii w Poznaniu,
 • Uniwersytet Wrocławski – Wydział Nauk Biologicznych i Wydział Chemii,
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu – Wydział Biologii,
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Wydział Pedagogiczno-Artystyczny w Kaliszu,
 • Akademia Medyczna we Wrocławiu,
 • Wyższa Szkoła Bankowa w Poznaniu,
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu,
 • Wyższa Szkoła Finansów i Zarządzania w Białymstoku,
 • Polska Uniwersytecka Szkoła Kształcenia Indywidualnego,
 • Fundacja Pozytywnego Myślenia,
 • Fundacja św. Mikołaja,
 • Komenda Powiatowej Policji w Ostrowie Wielkopolskim.