Adres elektronicznej skrzynki podawczej na platformie ePUAP:

– skrytka o nazwie Skrytka_ESP posiadająca adres /3loOstrow/SkrytkaESP
– skład o nazwie Skład_ESP