Atuty naszej szkoły ?:

 • Sympatyczna i przyjazna atmosfera,
 • Kreatywni nauczyciele lubiący pracę z młodzieżą, 
 • Szkoła z tradycjami – istnieje już prawie 70 lat, 
 • Najlepsza lokalizacja (blisko Centrum Przesiadkowego), 
 • Szkolna siłownia, basen, strzelnica, 
 • Sala gimnastyczna z szatniami na miarę XXI wieku, 
 • Boisko sportowe z elementami lekkoatletycznymi, 
 • Skomputeryzowana biblioteka szkolna z nowym i ciekawym księgozbiorem, 
 • Muzyka na przerwach (szkolny radiowęzeł), 
 • Chillout room, czyli świetlica szkolna, ?
 • Polonez korytarzami szkoły na 100 dni przed maturą, 
 • Wiele zajęć dodatkowych, np. edukacja pożarnicza, koła przedmiotowe, 
 • Zielone Szkoły, Obozy Naukowe, Warsztaty, Projekty itp., 
 • Młodzieżowe Centrum Mediacji, 
 • Wolontariat, 
 • Doradztwo zawodowe, 
 • Znakomita baza dydaktyczna,
 • Wysokie wyniki matur, 
 • Sukcesy w konkursach i olimpiadach,
 • Współpraca z uczelniami wyższymi.