Atuty III LO :)

Atuty naszej szkoły 🙂 :

 • Sympatyczna i przyjazna atmosfera,
 • Kreatywni nauczyciele lubiący pracę z młodzieżą,
 • Szkoła z tradycjami – istnieje już prawie 70 lat,
 • Najlepsza lokalizacja,
 • Szkolna siłownia, basen, strzelnica,
 • Boisko sportowe z elementami lekkoatletycznymi,
 • Muzyka na przerwach (szkolny radiowęzeł),
 • Chillout room, czyli świetlica szkolna,
 • Duży wybór zajęć dodatkowych, np. edukacja pożarnicza, 
 • Zielone Szkoły, Obozy Naukowe, Warsztaty itp.,
 • Młodzieżowe Centrum Mediacji,
 • Wolontariat,
 • Znakomita baza dydaktyczna,
 • Wysokie wyniki matur,
 • Sukcesy w konkursach i olimpiadach,
 • Współpraca z uczelniami wyższymi.