W roku szkolnym 2023/2024 uczniów można ubezpieczyć w dwóch Towarzystwach – Interrisk (5 wariantów) oraz  PZU (6 wariantów).  Ochrona ubezpieczeniowa rozpoczyna się dnia kolejnego po opłaceniu składki za ubezpieczenia.

Po kliknięciu w poniższe linki nastąpi przekierowanie na ofertę ubezpieczenia.

* Interrisk
https://centrumpolis.pl/nnw/ubezpieczenie-szkolne/nnw-szkolne/?coupon=cp2023

* PZU
https://ubestrefa.pl/oferta/yguhan
https://ubestrefa.pl/oferta/58xb7e

Osoba do kontaktu:
Stanisław Mikołajczyk
Telefon: 725 314 848
E-mail: smikolajczyk@centrumpolis.pl