Sprawozdania

Sprawozdania z badania wody na Krytej Pływalni „Wodny Raj” znajdują się w załącznikach (plik PDF).

Załączniki:

Wyniki badania wody – sierpień