Dodatkowa oferta edukacyjna

W ofercie mamy następujące zajęcia:

 • wstęp do algebry i analizy matematycznej,
 • edukacja prawna,
 • edukacja pożarnicza,
 • laboratorium biologiczno-chemiczne,
 • wstęp do programowania od 0 do 1,
 • klasa akademicka – razem planujemy przyszłość zawodową.

EDUKACJA PRAWNA
Zajęcia międzyoddziałowe dla wszystkich zainteresowanych uczniów w ramach współpracy z Okręgową Izbą Radców Prawnych w Poznaniu. Oferta skierowana jest do młodych ludzi chcących poszerzyć swoją świadomość prawną oraz wzbogacić wiedzę o zasadach porządku prawnego. Może okazać się również pomocna w podejmowaniu decyzji dotyczących kierunków studiów związanych z prawem.

EDUKACJA POŻARNICZA
Zajęcia z Edukacji pożarniczej prowadzone są międzyoddziałowo dla wszystkich zainteresowanych uczniów, którzy planują w przyszłości studiować w Szkole Aspirantów Pożarnictwa, szkołach wojskowych, policyjnych oraz tych związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną mienia lub chcą zdobyć dodatkowe umiejętności przydatne w codziennym życiu a niezbędne podczas ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Lekcje te kształcą również umiejętność pracy w zespole.

Baza szkoleniowa:

 1. Korzystanie z bazy szkoleniowej na terenie komendy PSP lub okolicznych jednostek OSP.
 2. Wyjazdy szkoleniowe do PWSZ w Kaliszu (zajęcia z pierwszej pomocy oraz w laboratorium chemicznym).
 3. Możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
 4. Doskonalenie umiejętności praktycznych podczas corocznych obozów szkoleniowych.
 5. Przed każdymi zajęciami praktycznymi omówienie zasad BHP.

Formy aktywności w środowisku lokalnym:

 1. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej.
 2. Halowy Turniej Piłki Nożnej.
 3. Rajd pieszy MDP do Antonina połączony z wykonywaniem konkurencji sprawnościowych.
 4. Zawody sportowo- pożarnicze.
 5. Zabezpieczanie ćwiczeń organizowanych przez Komendę PSP.
 6. Współpraca z ZR PCK – kurs pierwszej pomocy
 7. Współpraca z Komendą Powiatową Policji (kierowanie ruchem drogowym).

LABORATORIUM BIOLOGICZNO-CHEMICZNE
Nauki biologiczno-chemiczne obejmują dyscypliny stanowiące podstawy wiedzy o świecie i jego prawach. Współdziałanie chemii z nowoczesną biologią pozwala wytłumaczyć mechanizmy funkcjonowania organizmów, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla nauk medycznych. W związku z powyższym specyfiką przedmiotów przyrodniczych powinno być szerokie wykorzystanie pracy eksperymentalnej. Zajęcia laboratoryjne prowadzone w naszej szkole pozwalają na zaznajomienie ucznia z praktyczną stroną nauk przyrodniczych, kształtują umiejętność rozwiązywania problemów natury naukowej. W trakcie tych lekcji młodzież nabywa wiedzę dotyczącą planowania eksperymentów, zapisywania spostrzeżeń i formułowania wniosków. Laboratorium prowadzone jest w grupach w klasach II (profil biologiczno-chemiczny). Ponadto zajęcia szkolne wzbogacane są także o warsztaty i ćwiczenia terenowe (m.in. w ramach szkoły biologiczno-chemicznej) oraz doświadczenia prowadzone w pracowniach wyższych uczelni.