W ofercie mamy następujące zajęcia:

 • edukacja pożarnicza,
 • laboratorium biologiczno-chemiczne,
 • kółko języka łacińskiego.

EDUKACJA POŻARNICZA
Zajęcia z Edukacji pożarniczej prowadzone są międzyoddziałowo dla wszystkich zainteresowanych uczniów, którzy planują w przyszłości studiować w Szkole Aspirantów Pożarnictwa, szkołach wojskowych, policyjnych oraz tych związanych z bezpieczeństwem publicznym i ochroną mienia lub chcą zdobyć dodatkowe umiejętności przydatne w codziennym życiu a niezbędne podczas ratowania zdrowia i życia ludzkiego. Lekcje te kształcą również umiejętność pracy w zespole.

Baza szkoleniowa:

 1. Korzystanie z bazy szkoleniowej na terenie komendy PSP lub okolicznych jednostek OSP.
 2. Wyjazdy szkoleniowe do PWSZ w Kaliszu (zajęcia z pierwszej pomocy oraz w laboratorium chemicznym).
 3. Możliwość uczestniczenia w zajęciach na terenie Szkoły Aspirantów Państwowej Straży Pożarnej w Poznaniu.
 4. Doskonalenie umiejętności praktycznych podczas corocznych obozów szkoleniowych.
 5. Przed każdymi zajęciami praktycznymi omówienie zasad BHP.

Formy aktywności w środowisku lokalnym:

 1. Ogólnopolski Turniej Wiedzy Pożarniczej.
 2. Halowy Turniej Piłki Nożnej.
 3. Rajd pieszy MDP do Antonina połączony z wykonywaniem konkurencji sprawnościowych.
 4. Zawody sportowo- pożarnicze.
 5. Zabezpieczanie ćwiczeń organizowanych przez Komendę PSP.
 6. Współpraca z ZR PCK – kurs pierwszej pomocy
 7. Współpraca z Komendą Powiatową Policji (kierowanie ruchem drogowym).

LABORATORIUM BIOLOGICZNO-CHEMICZNE
Nauki biologiczno-chemiczne obejmują dyscypliny stanowiące podstawy wiedzy o świecie i jego prawach. Współdziałanie chemii z nowoczesną biologią pozwala wytłumaczyć mechanizmy funkcjonowania organizmów, co ma ogromne znaczenie zwłaszcza dla nauk medycznych. W związku z powyższym specyfiką przedmiotów przyrodniczych powinno być szerokie wykorzystanie pracy eksperymentalnej. Zajęcia laboratoryjne prowadzone w naszej szkole pozwalają na zaznajomienie ucznia z praktyczną stroną nauk przyrodniczych, kształtują umiejętność rozwiązywania problemów natury naukowej. W trakcie tych lekcji młodzież nabywa wiedzę dotyczącą planowania eksperymentów, zapisywania spostrzeżeń i formułowania wniosków. Laboratorium prowadzone jest w grupach w klasach II (profil biologiczno-chemiczny). Ponadto zajęcia szkolne wzbogacane są także o warsztaty i ćwiczenia terenowe (m.in. w ramach szkoły biologiczno-chemicznej) oraz doświadczenia prowadzone w pracowniach wyższych uczelni.

KÓŁKO JĘZYKA ŁACIŃSKIEGO

Quis homo eruditus sine linguae Latinae scientia?
( Kimże jest człowiek wykształcony bez znajomości języka łacińskiego? )

III Liceum jest szkołą przyjazną łacinie, matce wielu współczesnych europejskich języków. Jej historia to dzieje kultury europejskiej. Mimo iż dziś nazywana jest językiem martwym, to jednak nigdy „nie umarła”. Nadal jest używana, choć czasem nieświadomie… Poznawanie języka łacińskiego to poznawanie kultury antyku, której ślady pozostały w Europie na wieki. Ale to też lepsze rozumienie naszej ojczyzny – jej kultury, obyczajów i historii.
Na dodatkowych zajęciach zainteresowani uczniowie III LO mają możliwość zagłębić się w arkana tego języka, wzbogacić swoje słownictwo o zwroty łacińskie funkcjonujące we współczesnym świecie, poznać terminologię fachową z zakresu nauk medycznych, a przede wszystkim odkryć tajemnice antyku i jego wpływ na naszą kulturę.