Grupa teatralna Al Dente powstała w 2017 roku. Od tego czasu, z małymi pandemicznymi przerwami, odbywają się spotkania młodych artystów, którzy przygotowują przedstawienia wystawiane nie tylko  w szkolnej auli, ale też w profesjonalnych teatrach, jak na przykład wystawienie sztuki Innego końca świata nie będzie na deskach Teatru Nowego w Poznaniu. Wszystkie scenariusze przygotowywane są przez uczniów, którzy czasami zaglądają do literatury, często traktują ją jednak swobodnie jako inspirację, pomysł. W ramach spotkań organizowane są także warsztaty teatralne z aktorami z Teatru im. Wojciecha Bogusławskiego w Kaliszu.

Opiekunem koła teatralnego jest pani Maria Libera.