Dyrekcja i Grono Pedagogiczne

Dyrektor 
mgr Przemysław Zimniak

Wicedyrektor
mgr Iwona Wendt

W celu umówienia wizyty prosimy o kontakt z sekretariatem 62 736-24-94.

Skład Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2022/2023:

mgr Danielska Katarzyna – język angielski
mgr Dudziak Agnieszka – język angielski
mgr Głodek-Karwatka Anna – pedagog szkolny
mgr Grzesiak Hanna – pedagog szkolny
mgr Grzybek Marcin – informatyka
mgr Guarino Ewa – geografia
mgr Hadryan-Grzywna Beata – język polski
mgr Janecka Justyna – matematyka
mgr Jarczak Elżbieta – matematyka
mgr Jesiołowska Marzena – fizyka
dr Juda-Mieloch Małgorzata – język polski
mgr Kaczorowski Tomasz – język niemiecki
mgr Kamzol Katarzyna – biologia, pedagog szkolny
mgr Kasperek Iwona – język niemiecki
mgr Kasprzak Donata – geografia, wiedza o społeczeństwie
mgr Koper Marlena – psycholog
mgr Kozińska-Kaczmarek Beata – język francuski
mgr Krykwińska Violetta – język polski
mgr Kryś Dorota – matematyka, informatyka
mgr Krzeszowska-Sobczak Natalia – język angielski
mgr Libera Maria – język polski
mgr Lis Izabela – wychowanie fizyczne
mgr Lis-Miszkowicz Karolina – język włoski
mgr Malik Włodzimierz – wychowanie fizyczne
mgr Malchrzycka Karolina – biblioteka
mgr Matczak-Duży Izabela – wychowanie fizyczne, matematyka
mgr Matysiak Anna – język angielski
mgr Mydlak Marta – zajęcia kompensacyjne
mgr Nawrot Sergiusz – religia
mgr Niemand Barbara – doradca zawodowy
mgr Olejnik Marcin – język niemiecki, podstawy przedsiębiorczości
mgr Olejnik Szymon – psycholog
mgr Olejnik- Zimniak Monika – język angielski
mgr Orłowska Anna – język niemiecki, historia
dr Pawłowski Jacek – biologia
ks. mgr Ponitka Paweł – religia
mgr Poprawska Agnieszka – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Sadowska Katarzyna – język niemiecki
mgr Sikorska Anna – biologia
mgr Sobczak Agnieszka – biologia, chemia
lic. Stachurska Lidia – język angielski
mgr Szczepaniak Piotr – historia, wiedza o społeczeństwie
mgr Szczurek Antoni – edukacja dla bezpieczeństwa, edukacja pożarnicza
mgr Szubert Sylwia – język polski
mgr Szybka-Kmiecik Karolina – język polski, język łaciński
mgr Szydłowski Tomasz – informatyka
mgr Wabińska Marta – zajęcia kompensacyjne
mgr Wasiak Anita – język angielski, język rosyjski
mgr Wasielak Tomasz – wychowanie fizyczne
mgr inż. Wawrzyniak Anna – chemia
mgr Wawrzyniak-Pastuszak Małgorzata – język angielski
mgr Wendt Iwona – wicedyrektor szkoły, matematyka
mgr Wesołowska-Lisiak Alina – język angielski
mgr Wielebska Agnieszka – muzyka
mgr Więcławik Katarzyna – chemia
mgr Zeissel Magdalena – wychowanie fizyczne
mgr Zimniak Przemysław – dyrektor szkoły, geografia
mgr Zybała Krystian – wychowanie fizyczne
mgr inż. Żyłka Dorota – matematyka