Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w III LO tworzy bardzo liczna grupa uczniów. Członkowie samorządu organizując imprezy okolicznościowe, zbiórki charytatywne, konkursy, dbając o wystrój szkoły mają niepowtarzalny wpływ na atmosferę panującą w szkole. Na początku roku szkolnego odbywa się debata przedwyborcza, na której kandydaci na przewodniczącego muszą zaprezentować swój program wyborczy. Następnie ustalamy plan pracy na kolejny rok i dzielimy się zadaniami.
Każdy może zaangażować się na miarę swoich możliwości i wolnego czasu. Samorząd daje uczniom nie tylko możliwość wpływania na życie w szkole, ale też daje szansę na rozwój swojej osobowości i doskonalenie różnych umiejętności.
Tutaj uczymy się współpracy w grupie oraz planowania i organizowania swojej pracy. Dla wielu uczniów to możliwość rozwijania w sobie cech lidera i podejmowania odpowiedzialności za innych. Fakt, że możemy mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole, daje nam ogromną satysfakcję oraz jest lekcją aktywnej postawy społecznej na całe dorosłe życie.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2022/23:

Przewodnicząca: Magdalena Marciniak, klasa 3a
Zastępca Przewodniczącej: Patrycja Rudowicz, klasa 3c

 1. Katarzyna Skrobańska 1b
 2. Kamila Jędras 1c
 3. Igor Antczak 1f
 4. Miłosz Mikołajczyk 1f
 5. Filip Bartczak 1g
 6. Mikołaj Ciupek 1g
 7. Julia Mazur 1g
 8. Katarzyna Skrobańska 1g
 9. Amelia Skałecka 2b
 10. Laura Briese 2c
 11. Kaja Frankowska 2c
 12. Wiktoria Karolak 2c
 13. Milena Kierzkowska 2c
 14. Gabriela Krakowska 2c
 15. Paulina Litwa 2c
 16. Oliwia Banach 2d
 17. Mikołaj Gawron 2d
 18. Magdalena Królak 2d
 19. Maria Sperling 2d
 20. Kinga Trzeciak 2d
 21. Roksana Szopińska 2e
 22. Maciej Cieplik 3a
 23. Kacper Rogowski 3a
 24. Karolina Binkowska 3b
 25. Wiktoria Kopras 3b
 26. Aurelia Stasik 3d
 27. Nadia Zwolińska 3d
 28. Ola Kruszyk 4b
 29. Alicja Adamiak 4c
 30. Szymon Konieczny 4c
 31. Liwia Mańkowska 4c

Opiekunem SU jest pani Lidia Stachurska.