Samorząd uczniowski

Samorząd Uczniowski w III LO tworzy bardzo liczna grupa uczniów. Członkowie samorządu organizując imprezy okolicznościowe, zbiórki charytatywne, konkursy, dbając o wystrój szkoły mają niepowtarzalny wpływ na atmosferę panującą w szkole. Na początku roku szkolnego odbywa się debata przedwyborcza, na której kandydaci na przewodniczącego muszą zaprezentować swój program wyborczy. Następnie ustalamy plan pracy na kolejny rok i dzielimy się zadaniami.
Każdy może zaangażować się na miarę swoich możliwości i wolnego czasu. Samorząd daje uczniom nie tylko możliwość wpływania na życie w szkole, ale też daje szansę na rozwój swojej osobowości i doskonalenie różnych umiejętności.
Tutaj uczymy się współpracy w grupie oraz planowania i organizowania swojej pracy. Dla wielu uczniów to możliwość rozwijania w sobie cech lidera i podejmowania odpowiedzialności za innych. Fakt, że możemy mieć wpływ na to, co dzieje się w szkole, daje nam ogromną satysfakcję oraz jest lekcją aktywnej postawy społecznej na całe dorosłe życie.

Skład Samorządu Uczniowskiego w roku szkolnym 2021/22

Przewodniczący: Szymon Konieczny kl. 3cp
Zastępca Przewodniczącego: Aleksandra Kruszyk 3bp

1. Laura Briese 1c
2. Kaja Frankowska 1c
3. Milena Kierzkowska 1c
4. Gabriela Krakowska 1c
5. Paulina Litwa 1c
6. Julia Parzeńska 1c
7. Magda Marciniak 2a
8. Karolina Binkowska 2b
9. Wiktoria Kopras 2b
10. Maciej Cieplik 2ap
11. Aleksandra Laskowska 3ap
12. Julia Sieradzka 3ap
13. Weronika Muszyńska 3cg
14. Julita Piec 3cp
15. Joanna Rosik 3cp
16. Jagoda Sikora 3cp
17. Zuzanna Kędzierska 3cg
18. Agata Zielińska 3cg

Opiekunem SU jest pani Lidia Stachurska.