III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim to szkoła z ponad 65-letnią tradycją, która mocno wrosła w środowisko, a dzięki swoim zasługom liczy się na ostrowskim rynku edukacyjnym.

Zaledwie kilkanaście miesięcy po zakończeniu drugiej wojny światowej, 24 września 1946 roku Miejska Rada Narodowa podjęła decyzję o budowie szkoły w Ostrowie Wielkopolskim przy ulicy Ułańskiej (dzisiejsza ul. Wojska Polskiego). W dniu 1 października 1946 roku powstał społeczny komitet budowy szkoły, której budowę rozpoczęto w czerwcu następnego roku. W dniu 22 lipca 1949 roku wmurowano akt erekcyjny. Z uwagi na trudną, powojenną sytuację gospodarczą budynek został oddany do użytku dopiero 20 lipca 1954 roku. Jego projektantem był architekt Edward Hauser. Nowo oddany do użytku, pierwszy po okupacji budynek szkolny był wówczas największym gmachem w mieście (ok. 6,5 tysiąca m2 powierzchni użytkowej). Zarządzenie ministra oświaty z dnia 24 czerwca 1954 roku powoływało „Szkołę Podstawową i Liceum Ogólnokształcące”. Tak funkcjonujące pod jednym dachem placówki oświatowe popularnie nazywano wówczas „jedenastolatkami”. Nowa placówka rozpoczęła swoją edukacyjną działalność od dnia 1 września 1954 roku. Na stanowisko dyrektora szkoły powołano mgr. Jana Wawrzyniaka. Porządkowy liczebnik „trzecie” pojawiło się w oficjalnej nazwie liceum w roku szkolnym 1957/1958, w którym to też funkcję dyrektora objął mgr Bogdan Borusiak. W roku 1973 przeniesiono wyodrębnioną wcześniej organizacyjnie Szkołę Podstawową nr 11 do budynku przy ulicy Batorego, a III Liceum Ogólnokształcące zostało samodzielną jednostką.

Zgodnie z założeniami organu prowadzącego szkoła miała być nowoczesna i sprzyjająca wszechstronnemu rozwojowi uczniów. Z tego też względu w czerwcu 1958 roku oddano do użytku stadion szkolny, a dwa lata później rozpoczęto budowę krytej pływalni, która została ostatecznie otwarta 30 kwietnia 1965 roku. Była to wówczas jedna z nielicznych przyszkolnych pływalni w Polsce i jedyny tego typu obiekt w mieście. Po dwudziestu latach jego intensywnej eksploatacji, bowiem udostępniano go szkołom, przedszkolom, zakładom pracy i sekcji pływackiej KS „Ostrovia”, basen został zamknięty. Po wielu staraniach, drugie w historii szkoły uroczyste otwarcie krytej pływalni pod nazwą „Wodny Raj” nastąpiło 25 marca 2000 roku.

Kolejną poważną reorganizację szkoła przeszła w 1978 roku. Na podstawie decyzji Kuratorium Oświaty i Wychowania utworzony został Zespół Szkół Ogólnokształcących, w skład którego wchodziły: III Liceum Ogólnokształcące, Liceum dla Pracujących (przemianowane w roku 1993 na Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych) oraz Średnie Studium Zawodowe (działające do roku 1979). Dyrektorem od 1975 roku był mgr Włodzimierz Chojnicki, natomiast w latach 1985-2002 funkcję tę pełniła mgr Danuta Rudnicka.

W nowym tysiącleciu szkoła przechodziła okres dynamicznego rozkwitu. Do użytku zostały oddane: strzelnica szkolna, siłownia oraz nowoczesny kompleks boisk sportowych z elementami lekkoatletycznymi. Powstał Szkolny Ośrodek Kariery, ponadto kolejna pracownia komputerowa, Szkolne Centrum Multimedialne oraz strona internetowa szkoły: www.3liceum.pl. W roku szkolnym 2002/ 2003 rozpoczął się nowy etap w dziejach liceum związany z reformą systemu oświaty w Polsce. Zamiast ośmioklasowej szkoły podstawowej powstała szkoła sześcioklasowa i trzyletnie gimnazjum. III Liceum Ogólnokształcące ze szkoły czteroletniej stało się szkołą ponadgimnazjalną o trzyletnim cyklu kształcenia wchodząc nadal w skład Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim. W wyniku ogłoszonego konkursu od 1 października 2002 roku dyrektorem Zespołu Szkół Ogólnokształcących – III Liceum Ogólnokształcącego została mgr Maria Tomalak, która piastowała to stanowisko do 31 sierpnia 2022 roku. Jej następcą został mgr Przemysław Zimniak.


Załączniki:

KALENDARIUM SZKOŁY od 1946 do 2023