Plany nauczania dla klas I (2022/2023)

Wszystkich zainteresowanych naszą ofertą edukacyjną zachęcamy do zapoznania się z ramowymi planami nauczania dla poszczególnych klas (załącznik). AKTUALIZACJA 15.05.2022r.


Załącznik:

1a_matematyczna__matematyka__geografia_
1a_matematyczna__matematyka__informatyka_
1b_biologiczno_chemiczna
1c_biologiczno_chemiczna_z_matematyką
1d_sportowa__biologia__geografia_
1e_lingwistyczna__język_polski__języki_obce_
1f_biologiczno_matematyczna__biologia__matematyka__język_obcy_