MATURA OD 2023

Poniżej znajdują się informacje dotyczące egzaminu maturalnego w nowej formule od 2023 roku. 

Informatory maturalne
https://cke.gov.pl/egzamin-maturalny/egzamin-maturalny-w-formule-2023/informatory/

Zasady przeprowadzania egzaminu maturalnego w Formule 2023
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/Informatory/20210324%20Informator%20Cz%C4%99%C5%9B%C4%87%20og%C3%B3lna%20FIN.pdf

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w sprawie listy jawnych zadań w części ustnej egzaminu maturalnego z języka polskiego w roku 2023
https://cke.gov.pl/images/_EGZAMIN_MATURALNY_OD_2023/komunikaty/EM%20Komunikat%20o%20egzaminie%20ustnym%20z%20j%C4%99zyka%20polskiego_Formu%C5%82a%202023.pdf

Informacja dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 12 stycznia 2022 r. o działaniach związanych z wdrażaniem egzaminu maturalnego w Formule 2023
https://cke.gov.pl/images/_KOMUNIKATY/20220112%20Komunikat%20o%20wdrazaniu%20EM23.pdf