Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Przewodniczący – Marek Sztukowski
Zastępcy przewodniczącego –  Przemysław Banasiak, Anna Kupczyk
Sekretarz – Marzena Kaczmarek
Skarbnik – Lidia Jaenchen-Spigiel

KOMISJA REWIZYJNA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Paulina  Miechowian-Muszyńska
Damian Nędzyński – przewodniczący
Magdalena Leśniak

Zebrania Rady Rodziców zawsze odbywają się w poniedziałki, o godzinie 18.00 w Izbie Pamięci Szkoły, w następujących terminach:
20 września 2021 r.
28 września 2021 r. wybory do klasowych Rad Rodziców oraz przedstawicieli do szkolnej Rady Rodziców.
04 października 2021 r.
13 grudnia 2021 r. – XIX Forum Szkolne (godz. 17.00) nt.: Granice wolności słowa.
14 lutego 2022 r.
21 marca 2022 r. – Jubileuszowe XX Forum Szkolne (godz. 17.00) „Są dwie rzeczy, które możemy dać w spadku naszym dzieciom: pierwsza to korzenie, druga to skrzydła”- H. Carter Jr. – o budowaniu tradycji w szkole.
25 kwietnia 2022 r.
20 czerwca 2022 r.

TERMINARZ WYWIADÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2021/2022:
28.09.2021 r.
23.11.2021 r.
01.02.2022 r.
05.04.2022 r.

NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW:
48 1020 2267 0000 4102 0001 7830

w polu tytułem proszę wpisać:

WPŁATA ZA….(okres za który dokonywana jest wpłata)…. KLASA…(klasa)…
UCZEŃ…….(nazwisko i imię ucznia którego rodziców dotyczy wpłata)…….