PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2023/2024
Przewodniczący – Marek Sztukowski
Zastępcy przewodniczącego – Aleksandra Matysek, Paweł Gawroński
Sekretarz – Jarosław Mikołajczyk
Skarbnik – Maria Grzeszczyk

Komisja Rewizyjna w roku szklonym 2023/2024:
Przewodniczący – Damian Nędzyński
Członek – Elżbieta Barczyńska
Członek – Renata Talaga

Zebrania Rady Rodziców zawsze odbywają się w poniedziałki, o godzinie 18.00 w Izbie Pamięci Szkoły.

Terminarz spotkań RR w roku szkolnym 2023/2024:
25 września 2023 r.
09 października 2023 r.
27 listopada 2023 r.
05 lutego 2024 r.
15 kwietnia 2024 r.
17 czerwca 2024 r.

TERMINARZ WYWIADÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2023/2024:
26.09.2023 r.
05.12.2023 r.
19.03.2024 r.

NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW:
48 1020 2267 0000 4102 0001 7830

w polu tytułem proszę wpisać:

WPŁATA ZA….(okres za który dokonywana jest wpłata)…. KLASA…(klasa)…
UCZEŃ…….(nazwisko i imię ucznia którego rodziców dotyczy wpłata)…….

Regulamin Rady Rodziców