Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Przewodniczący – Marek Sztukowski
Zastępcy przewodniczącego –  Przemysław Banasiak, Anna Kupczyk
Sekretarz – Marzena Kaczmarek
Skarbnik – Lidia Jaenchen-Spigiel

KOMISJA REWIZYJNA W ROKU SZKOLNYM 2021/2022
Paulina  Miechowian-Muszyńska
Damian Nędzyński – przewodniczący
Magdalena Leśniak

Zebrania Rady Rodziców zawsze odbywają się w poniedziałki, o godzinie 18.00 w Izbie Pamięci Szkoły.

Terminarz spotkań RR w roku szkolnym 2022/2023:
26 września 2022 r.
27 września 2022 r. wybory do Rady Rodziców (podczas zebrań z rodzicami)
03 października 2022 r.
28 listopada 2022 r.
06 lutego 2023 r.
20 marca 2023 r.
24 kwietnia 2023 r.
19 czerwca 2023 r.

TERMINARZ WYWIADÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:
27.09.2022 r.
29.11.2022 r.
17.01.2023 r.
18.04.2023 r.

NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW:
48 1020 2267 0000 4102 0001 7830

w polu tytułem proszę wpisać:

WPŁATA ZA….(okres za który dokonywana jest wpłata)…. KLASA…(klasa)…
UCZEŃ…….(nazwisko i imię ucznia którego rodziców dotyczy wpłata)…….