Rada Rodziców

PREZYDIUM RADY RODZICÓW W ROKU SZKOLNYM 2022/2023
Przewodniczący – Marek Sztukowski
Zastępcy przewodniczącego –  Wojciech Burkietowicz, Patrycja Kryjom
Sekretarz – Sylwia Waliszewska
Skarbnik – Elżbieta Skurczyńska

Komisja Rewizyjna w roku szklonym 2022/2023:
Damian Nędzyński
Anna Galler
Renata Talaga

Zebrania Rady Rodziców zawsze odbywają się w poniedziałki, o godzinie 18.00 w Izbie Pamięci Szkoły.

Terminarz spotkań RR w roku szkolnym 2022/2023:
26 września 2022 r.
27 września 2022 r. wybory do Rady Rodziców (podczas zebrań z rodzicami)
03 października 2022 r.
5 grudnia 2022 r.
16 stycznia 2023 r.
20 marca 2023 r.
17 kwietnia 2023 r.
19 czerwca 2023 r.

TERMINARZ WYWIADÓWEK W ROKU SZKOLNYM 2022/2023:
27.09.2022 r.
29.11.2022 r.
17.01.2023 r.
21.03.2023 r. (klasy I, II, III), Koncert Talentów
18.04.2023 r. (klasy IV)

NUMER KONTA BANKOWEGO RADY RODZICÓW:
48 1020 2267 0000 4102 0001 7830

w polu tytułem proszę wpisać:

WPŁATA ZA….(okres za który dokonywana jest wpłata)…. KLASA…(klasa)…
UCZEŃ…….(nazwisko i imię ucznia którego rodziców dotyczy wpłata)…….