Hymn

Hymn naszej szkoły ma już prawie 40 lat. Powstał w 1978 roku, kiedy to ogłoszono konkurs na takowy i odpowiednią do niego muzykę. Z trzech propozycji akceptację ówczesnego Dyrektora Włodzimierza Chojnickiego uzyskał tekst, którego autorem był uczeń klasy III, a później także nauczyciel historii w naszej szkole – Michał Jarnecki. Muzykę skomponował jego kolega z ławki – Janusz Gajny. Natomiast z okazji Jubileuszu 55-lecia III Liceum Michał Jarnecki napisał także hymn absolwentów „Trójki”. Jak sam autor mówi – W pierwszym hymnie wyczuwa się wizję świata nastolatka, zaś w drugiej wersji człowieka doświadczonego. Dziś pieśń ta towarzyszy licealnej społeczności w ważnych chwilach życia szkoły.

Słowa Hymnu Szkolnego brzmią następująco:

My niespokojni dzisiaj śpiewamy
Chęcią tworzenia przepełnieni
My, którzy wszystko z siebie damy
By świat był lepszy, by się zmienił.

Ref. III Liceum głośno woła
Zrobimy to, co podejmiemy
Przeszkodzić nam nic nie zdoła
I śmiało rzec możemy:
Po nauki sięgnąć klucz
Pracą budować wspólny dom
By go nie dosięgnął wróg
By nie uderzył żaden grom.

Sztandar

Szkoła posiada sztandar ufundowany przez Absolwentów III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim z okazji Jubileuszu 30–lecia istnienia Szkoły. Z jednej strony na niebieskim tle widnieje napis wyhaftowany złotą nicią: Zespół Szkół Ogólnokształcących w Ostrowie Wielkopolskim XXX, 1954 – 1984, w środku płonący znicz i otwarta książka, pod nią herb miasta Ostrowa Wielkopolskiego. Z drugiej strony Godło Państwa wyhaftowane złotą i srebrną nicią na tle barw flagi państwowej.

Z inicjatywą wykonania nowego sztandaru szkoły wystąpiła dyrektor szkoły pani Maria Tomalak, która podjęła się realizacji tego dzieła. Pomysł ten związany był ze zmianą nazwy placówki. Po 39 latach, w dniu 1 września 2017 r., po przeprowadzeniu licznych zabiegów administracyjno-prawnych, szkoła powróciła do swojej pierwotnej nazwy – III Liceum Ogólnokształcące. Do współpracy w zakresie wykonania projektu sztandaru dyrektor szkoły zaprosiła panią Renatę Pacynę – nauczycielkę wiedzy o kulturze. Jego wykonanie powierzono siostrom Klaryskom Kapucynkom z ul. Dalbora w Ostrowie Wielkopolskim. Wszystkie napisy i elementy znajdujące się na sztandarze zostały wykonane haftem ręcznym.

Poświęcenia sztandaru dokonał podczas uroczystej mszy św. rozpoczynającej nowy rok szkolny 2019/2020 ksiądz prałat Witold Szala w dniu 2 września 2019 r., o godz. 8.00 w kościele pod wezwaniem św. Antoniego Padewskiego w Ostrowie Wielkopolskim. Fundatorem nowego sztandaru szkoły jest Rada Rodziców III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim pod przewodnictwem pana Sławomira Tyburcego. Sztandar został przekazany szkole podczas uroczystej Gali z okazji Jubileuszu 65 – lecia istnienia III Liceum Ogólnokształcącego w Ostrowie Wielkopolskim, która miała miejsce 13 września 2019 r. w Ostrowskim Centrum Kultury. Podczas tej uroczystości uczniowie klas pierwszych, zgodnie z ceremoniałem przygotowanym przez pana Antoniego Szczurka – nauczyciela edukacji dla bezpieczeństwa, w obecności władz powiatu, miasta, szkoły oraz zaproszonych gości złożyli ślubowanie.

Opis sztandaru

Awers: strona główna

Płatem sztandaru jest czerwona tkanina o wymiarach 99 x 112 cm. W jego centrum znajduje się wizerunek orła białego haftowany białym szychem w złotej koronie na głowie, która jest zwrócona w prawą stronę. Zarówno korona, dziób i szpony są haftowane złotym szychem. Rozpostarte skrzydła symbolizują dążenie do najwyższego lotu oraz gotowość do pokonywania przeszkód i trudności. Wizerunek orła białego został umieszczony w tarczy obszytej złotym szychem. Całość płata jest wykończona złotą frędzlą.

Rewers: strona odwrotna

Płatem sztandaru jest tkanina w kolorze błękitu paryskiego. W górnej części znajduje się wyhaftowany złotym szychem napis przebiegający wzdłuż łagodnym łukiem, który stanowi misję szkoły: Żyć dla siebie i innych. Pod nim w środkowej części sztandaru znajduje się logo szkoły przyjęte w 2004 roku z okazji 50 – lecia jako oficjalny znak placówki. Poniżej znajduje się nazwa szkoły: III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim wyhaftowana złotym szychem. W dolnej części zostały umieszczone dwie daty: powstanie szkoły 1954 i 2019 – upamiętniająca rok nadania szkole nowego sztandaru z okazji jubileuszu 65-lecia jej istnienia. Obie daty zostały wyhaftowane złotym szychem. Pomiędzy datami zostało umieszczone logo Powiatu Ostrowskiego.

Drzewce sztandaru

Drzewce wykonane z białego drewna o długości 260 cm i średnicy 4 cm składane z dwóch części w równych proporcjach. W górnej części jednego z elementów znajduje się głowica.

Głowica sztandaru

Głowica jest wykonana ze srebrnego metalu, na którą składa się wizerunek orła w koronie. Stanowi on zwieńczenie drzewca sztandarowego.

Nowy sztandar szkoły niewątpliwie będzie kontynuował chlubne tradycje naszej szkoły uczestnicząc w uroczystościach szkolnych i lokalnych. Przejmie też odznaczenia przyznane poprzednikowi, a mianowicie Honorową Odznakę PCK II i III stopnia.