Wyjątkowo zdolni uczniowie mają możliwość ubiegać się o stypendium za wysokie wyniki w nauce lub wyróżniające osiągnięcia, dzięki któremu mogą spełniać swoje marzenia, rozwijać pasje i talenty.

1) Pomoc z Krajowego Funduszu na rzecz dzieci – stowarzyszenie nie udziela pomocy pieniężnej o charakterze socjalnym – nominacje Funduszu są przyznawane osobom, które mają znaczące osiągnięcia i chcą pracować nad swoim rozwojem. Fundusz zapewnia bezpłatny udział w zajęciach prowadzonych przez pracowników wyższych uczelni i instytutów Polskiej Akademii Nauk, takich jak: obozy naukowe, staże badawcze, seminaria, organizuje warsztaty naukowe, muzyczne i plastyczne, koncerty i wystawy; stypendystom pomaga też finansowo w realizacji działań służących rozwojowi, np. w udziale w muzycznych kursach mistrzowskich i konkursach międzynarodowych.
Szczegółowy regulamin dostępny jest pod adresem:
http://fundusz.org/rekrutacja/?gclid=CjwKEAjwj6PKBRCAy9-07PeTtGgSJAC1P9xGH4_Lh-VBZUJsu5t-2SplhwW2Qy7YKpQnZmVNwv6RTRoCR6bw_wcB

2) Stypendium Socjalne Marszałka Województwa Wielkopolskiego. Samorząd Województwa Wielkopolskiego od 2007 roku przyznaje uczniom szkół ponadgimnazjalnych oraz studentom szkół wyższych jednorazowe stypendia naukowe za szczególne osiągnięcia związane z edukacją. Stypendium stanowi zachętę i motywację dla młodzieży do dalszego rozwoju naukowego.
Szczegóły dostępne są pod adresem:
https://www.umww.pl/departamenty_departament-edukacji-i-nauki_stypendium-marszalka-wojewodztwa-wielkopolskiego-o-charakterze-socjalnym

3) Stypendium Świętego Mikołaja – program Stypendia św. Mikołaja (wcześniej program stypendialny Solidarni) stworzony został po to, by budować więź między uczniami, szkołami i absolwentami. Jego celem jest zbiórka pieniędzy na stypendia dla zdolnych uczniów, których sytuacja finansowa uniemożliwia rozwijanie talentów i umiejętności. Absolwenci i społeczność lokalna fundując stypendium w wybranej szkole, dają ich obecnym uczniom niezwykle ważną szansę na dalszą edukację i spełnienie marzeń.
Szczegóły dostępne są pod adresem:
https://stypendia.mikolaj.org.pl/

Wszystkich zachęcamy do wsparcia stypendiów św. Mikołaja poprzez wpłacanie złotówek na subkonto szkoły:
04 1090 0004 9149 0000 0000 0015
Fundacja Świętego Mikołaja
ul. Przesmyckiego 40
05-500 Piaseczno
z dopiskiem III Liceum Ogólnokształcące w Ostrowie Wielkopolskim

4) Stypendium Prezesa Rady Ministrów – przyznaje się uczniowi, który otrzymał promocję z wyróżnieniem, uzyskując przy tym najwyższą w danej szkole średnią ocen lub wykazuje szczególne uzdolnienia w co najmniej jednej dziedzinie wiedzy, uzyskując w niej najwyższe wyniki, a w pozostałych dziedzinach wiedzy wyniki co najmniej dobre.
Szczegóły dostępne są pod adresem:
http://www.ko.olsztyn.pl/2017/06/05/stypendia-prezesa-rady-ministrow-na-rok-szkolny-20172018/

5) Stypendium USKI (Uniwersyteckiej Szkoły Kształcenia Indywidualnego) – dedykowane dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych, którzy posiadają wybitne osiągnięcia naukowe, sportowe, artystyczne lub zasłużyli się czymś szczególnym dla swojego regionu.
Szczegóły i regulamin dostępne są pod adresem:
http://www.uski.edu.pl/program-stypendialny.html

6) Fundusz stypendialny TALENTY – Stypendia kierowane są do osób, które mogą pochwalić się istotnymi osiągnięciami. Fundusz wspiera młodych, zdolnych i wrażliwych społecznie ludzi, którzy działają aktywnie w obszarze swoich zainteresowań i odnoszą w nim sukcesy.
Regulamin i szczegóły dostępne są pod adresem:
http://fundusz-talenty.pl

7) Stypendium Rady Rodziców

8) Stypendium Starosty Ostrowskiego

9) Stypendium Stowarzyszenia Absolwentów

10) Portal: https://www.mojestypendium.pl/ do samodzielnego wyszukiwania stypendiów