„Pan Tadeusz”, Hollywood i Jarmark – czyli wycieczka pierwszaków ;)

13 grudnia 2023 roku klasy 1b oraz 1d wzięły udział w wycieczce do Wrocławia. W czasie tego eventu uczniowie klas pierwszych mieli możliwość ugruntowania i starannego udeptania wiedzy na temat „Pana Tadeusza” Adama Mickiewicza oraz drogi literackiej naszego wieszcza narodowego – uczestniczyli bowiem w lekcjach muzealnych w Muzeum Pana Tadeusza związanych z tradycjami narodowymi utrwalonymi w polskiej epopei narodowej – część uczniów pracowała nad elementami świata przedstawionego w eposie, zaś część uczestniczyła w warsztatach nt. kontekstów „Pana Tadeusza’.

Następnie grupa wycieczkowiczów udała się do Movie Gate na Placu Solnym, gdzie uczniowie nie tylko obejrzeli wystawę słynnych postaci filmów hollywoodzkich, ale także uczestniczyli w krótkim pokazie szalonego naukowca, który zaprezentował liczne doświadczenia z wykorzystaniem płynnego azotu. Pogłębił przez to wiedzę uczniów na ten temat, a także wskazał, jakie mogą być pożytki i zagrożenia wynikające ze stosowania  płynnego azotu.

O tej porze roku nie mogło się też obyć bez wizyty na wrocławskim Jarmarku Bożonarodzeniowym. Świąteczna atmosfera, światełka na wielkiej choinie, radość uczestników jarmarku napełniła wszystkich pozytywnymi uczuciami i nastroiła ich optymistycznie do kolegów, otoczenia, a  także do pogodowo mglistej rzeczywistości.