Europejski Dzień Języków w III LO

¡Hola! Salut! Ciao! 🙂

26 września – w Europejskim Dniu Języków – uczniowie III LO uczyli się pozdrowień w różnych językach Europy, m.in. przedstawiając swoich idoli z wykorzystaniem pozdrowień w ich rodzimych językach. Na potwierdzenie swych językowych umiejętności i zainteresowań przyjęli również wyzwanie w postaci quizu wielojęzykowego i wielokulturowego Multilingual Challenge. To quiz w formie Kahoota, sprawdzający (czasem w zabawny sposób) wiedzę o językach obcych, nauczanych w naszej szkole.