Poznali ofertę Uniwersytetu Kaliskiego

19 stycznia 2024 roku w murach naszej szkoły gościliśmy Dyrektora Administracyjnego Uniwersytetu Kaliskiego, pana Łukasza Mikołajczyka, który przedstawił tegorocznym maturzystom ofertę edukacyjną placówki, wydziały, kierunki, rodzaje i tryby studiów, bazę dydaktyczną i centra symulacji, a także inne ważne dla przyszłych studentów aspekty, jak zakwaterowanie, stypendia czy udogodnienia dla studentów niepełnosprawnych.