Krasomówcze zmagania w III LO

Po pandemicznej przerwie z inicjatywy ZG PTTK w Ostrowie Wielkopolskim wznowiony został Wielkopolski Konkurs Krasomówczy. W związku z tym 11 października 2023 na terenie naszego liceum zorganizowano powiatowy etap owego konkursu, w którym udział wzięło 11 uczestników szkół podstawowych z Ostrowa Wielkopolskiego oraz powiatu ostrowskiego. Uczestnicy prezentowali przygotowane przez siebie i swoich opiekunów opowieści, gawędy, przypowieści związane z lokalnymi miejscami czy postaciami. Słuchaczy miała porwać nie tylko fascynująca historia, ale także sposób prowadzenia narracji przez wykonawcę. Wszystkie słowne prezentacje oceniała komisja w składzie: Maria Szubert-Kornaszewska z ramienia PTTK, Maria Świtała-Jarnecka oraz Maria Libera – nauczycielki III Liceum Ogólnokształcącego. Wszyscy uczestnicy mają szansę sprawdzenia swoich umiejętności krasomówczych w kolejnym etapie, wojewódzkim, konkursu w Poznaniu.

Krasomówcze zmagania rozpoczął Dyrektor III LO, pan Przemysław Zimniak, który przypomniał tradycje organizowania tego konkursu oraz osiągnięć uczniów w naszej szkole i życzył wszystkim uczestnikom nie tylko szczęścia, ale też dobrej zabawy, bowiem przygotowywane wypowiedzi mogą, a nawet powinny, mieć charakter nie tylko informacyjny, ale także humorystyczny. Koordynatorem i organizatorem eventu w szkole była pani Maria Libera, nauczycielka języka polskiego.