Powiatowy Dzień Edukacji

12 października 2023 r. w „n-klubie sztuka i edukacja” z okazji Dnia Edukacji Narodowej Starosta Ostrowski Paweł Rajski wręczył nagrody i dyplomy w uznaniu zasług na rzecz ostrowskiej oświaty. Wśród tego zaszczytnego grona znalazł się także nauczyciel III LO – pan Jacek Pawłowski, biolog, niezwykle kreatywny dydaktyk, empatyczny wychowawca, inspirujący mentor i profesjonalny edukator.

Ponadto Starosta Ostrowski wręczył listy gratulacyjne za otrzymanie Medalu Komisji Edukacji Narodowej pani Beacie Kozińskiej – Kaczmarek oraz pani Agnieszce Sobczak.

[źródło: https://www.powiat-ostrowski.pl/]