Ogólnopolski Tydzień Kariery w III LO

W dniu 18 października 2023 roku w ramach Ogólnopolskiego Tygodnia Kariery odbyło się  spotkanie specjalistów z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej w Kaliszu i Centrum Integracji Cudzoziemców w Kaliszu z uczniami szkół ponadpodstawowych powiatu ostrowskiego będących obywatelami Ukrainy. W spotkaniu uczestniczyło 46 uczniów z:  II LO, III LO, IV LO, ZSE, ZST, ZSTE, ZSBE. W trakcie spotkania pani Beata Ignaczak z Centrum Integracji Cudzoziemców z Kalisza przedstawiła formy wsparcia i pomocy świadczone przez  centrum. W drugiej części spotkania doradczyni  zawodowe:  pani Anna Janiszuk i pani Magdalena Kwiecień scharakteryzowały ścieżki kształcenia w polskim systemie edukacji oraz zaprezentowały doradztwo zawodowe świadczone przez Wojewódzki Urząd Pracy Poznaniu oddział zamiejscowy w Kaliszu. W celu usprawnienia przebiegu całego spotkania obecna była pani Natalia Gujda tłumaczka języka ukraińskiego. Dziękujemy za obecność wszystkim uczestnikom spotkania.