Poczet sztandarowy w obchodach Święta Niepodległości

Po dwuletniej przerwie spowodowanej pandemią poczty sztandarowe, a wśród nich Nasz Szkolny, brały udział w obchodach Święta Niepodległości. Uroczystość rozpoczęła się przemarszem spod Urzędu Miejskiego do Konkatedry, gdzie odbyła się msza święta. Była to bez wątpienia uroczystość o charakterze patriotyczno-religijnym.

Szkolny poczet sztandarowy wystąpił w nowym składzie uczniów klas pierwszych: Jakub Horyza – 1a, Julia Matłoka – 1a, Zuzanna Opelt – 1g.

Opiekę podczas uroczystości sprawował pan Antoni Szczurek, nauczyciel edukacji dla bezpieczeństwa.